Russian Art and Books
home| services| about us| contact us
Quick SearchSort By: Item ID | Title | Author/Artist | Price Ascending | Price Descending
Results for Bogorodsky
Zemenkov, Sokolov-Skalya, Bogorodsky, et al.)
'BYTIE'. ("[Artistic Society] 'Being'"). Five Exhibition Catalogues
Moscow, 1925-1929

5 Catalogues of group exhibitions.

Among the artists: Aleksandr Gluskin, Alexander Kuprin, Alexander Osmarkin, Aleksandr Taldykin, Anatoly Lebedev-Shuisky, Boris Zemenkov, Dmitry Murashev, Fedor Bogorodskii>, Georgy Ryazhsky>, Georgy Motovilov, Ivan Stenshinsky, Mikhail Perutsky, Nikolay Grigor'ev, Nikolay Razhin, Nina Stensahinskaya, Pavel Sokolov-Skalia, Petr Konchalovsky, Rostislav Barto, Valery Kapterev, et al.

Text in Russian. Tall 8vo Stapled booklet. Artists' addresses. 1000 copies only.
From the library of a well-known artist Konstantin Kandaurov.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also (not included into this group):
c00228


Item ID: 03801R

Price: $1,995.00

Inquire about this item

Add to My List

Voloshin, Bogorodsky, Mitrokhin, et al.)
MOSKOVSKOE OBSHCHESTVO KHUDOZHNIKOV 'ZHAR-TSVET'. KATALOG VYSTAVKI KARTIN 1925 ("Artists of the 'Zhar-Tsvet Society'"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1925

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Abram Arkhipov, Anna Ostroumova-Lebedeva, Avagim (Ovagim) Miganadzhian, Boris Takke, Dmitry Mitrokhin, Dmitry Kardovsky, Elizaveta Kruglikova, Evgeny Kamzolkin, Fedor Bogorodsky, Mikhail Leblan, Natalya Agap'eva (Zakharova), Nikolai Piskarev, Illarion Pleshchinsky, Ilya Sokolov, Isaac Mendelevich, Konstantin Bogaevsky, Konstantin Kandaurov, Maksimilian Voloshin, Manuil Aladzhalov, Matvey Dobrov, Nikolay Ul'ianov, Nikolay Radlov, Olga Della-Vos Kardovskaya, Sergey Lobanov, Vladimir Domogatsky, Yulia Obolenskaya, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Artists' addresses. 1000 copies only.

Rare.
WorldCat shows 1 copy worldwide.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03806R

SOLD

Voloshin, Bogorodsky, Mitrokhin, et al.)
MOSKOVSKOE OBSHCHESTVO KHUDOZHNIKOV 'ZHAR-TSVET' ("Artists of the 'Zhar-Tsvet Society'"). Four Exhibition Catalogues
Moscow, 1925-1929

Four Catalogues of group exhibitions.

Among the artists: Abram Arkhipov, Anna Ostroumova-Lebedeva, Avagim (Ovagim) Miganadzhian, Boris Takke, Dmitry Mitrokhin, Dmitry Kardovsky, Elizaveta Kruglikova, Evgeny Kamzolkin, Fedor Bogorodsky, Illarion Pleshchinsky, Ilya Sokolov, Isaac Mendelevich, Iulia Razumovskaya, Ivan Pavlov, Konstantin Bogaevsky, Konstantin Kandaurov, Maksimilian Voloshin, Manuil Aladzhalov, Matvey Dobrov, Mikhail Leblan, Natalya Agap'eva (Zakharova), Nikolai Piskarev, Nikolay Ul'ianov, Nikolay Radlov, Nikolay Vysheslavtsev, Olga Della-Vos Kardovskaya, Petr Staronosov, Sergei Lodygin, Sergei Pichugin, Sergey Lobanov, Vasily Vatagin, Vladimir Domogatsky, Yulia Obolenskaya, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Artists' addresses. 500-1500 copies only.

Rare.
WorldCat shows 1 or no copies worldwide.

Click two times on the image to enlarge.
Four Catalogues of group exhibitions.

Among the artists: Abram Arkhipov, Anna Ostroumova-Lebedeva, Avagim (Ovagim) Miganadzhian, Boris Takke, Dmitry Mitrokhin, Dmitry Kardovsky, Elizaveta Kruglikova, Evgeny Kamzolkin, Fedor Bogorodsky, Illarion Pleshchinsky, Ilya Sokolov, Isaac Mendelevich, Iulia Razumovskaya, Ivan Pavlov, Konstantin Bogaevsky, Konstantin Kandaurov, Maksimilian Voloshin, Manuil Aladzhalov, Matvey Dobrov, Mikhail Leblan, Natalya Agap'eva (Zakharova), Nikolai Piskarev, Nikolay Ul'ianov, Nikolay Radlov, Nikolay Vysheslavtsev, Olga Della-Vos Kardovskaya, Petr Staronosov, Sergei Lodygin, Sergei Pichugin, Sergey Lobanov, Vasily Vatagin, Vladimir Domogatsky, Yulia Obolenskaya, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Artists' addresses. 500-1500 copies only.

Rare.
WorldCat shows 1 or no copies worldwide.

Click two times on the image to enlarge.

See also (not included into this group):
c00232
c00233


Item ID: 03807R

Price: $1,495.00

Inquire about this item

Add to My List

Bogorodsky) Slavinsky,Yu. M. (Editor)
KHUDOZHNIK ZHIVOPISETS FYODOR SEMYONOVICH BOGORODSKIY ("Painter Fedor Semenovich Bogorodsky"). Exhibition Catalogue
Moscow: Vsekokhudozhnik, 1934

Catalogue of the retrospective exhibition of a well-known Russian Soviet artist Fiodor Bogorodski.

Text in Russian. 5-3/4" x 4-3/8" stapled pamphlet. Artist's biography and portrait. 500 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03920R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Bogorodsky, Fedor and Anatoly Lunacharsky
KATALOG VYSTAVKI KHUDOZHNIKA FYODORA BOGORODSKOGO (On the cover: FYODOR BOGORODSKIY). Exhibition Catalogue
Moscow-Leningrad: OGIz-IZOGIz, 1931

Catalogue of the retrospective exhibition of a well-known Russian Soviet artist Fiodor Bogorodski.
Foreword by Anatoliy Lunacharskiy.
Portrait of the artist by Alexander Deineka.

Text in Russian. Softcover. Many illustrations. 1000 copies only.

Printed at Polygraphic College (former VKhUTEMAS).

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03922R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Tatlin, Bogorodsky, et al.)
KATALOG XVI PERIODICHESKOY VYSTAVKI NIZHEGORODSKAGO O-VA LIUBITELEY KHUDOZHESTV - 1916. On the cover: 16 PERIODICHESKAYA KHUDOZHESTVENNAYA VYSTAVKA ("Nizhny Novgorod Society of Art Lovers"). Exhibition Catalogue
Nizhny Novgorod, [1916]

Group exhibition catalogue.

Among the artists: Andrey Khudiakov, Ekaterina Zernova, Fedor Bogorodskii, Fedor Konstantinov, Vladimir Tatlin, et al.

Text in Russian. Stapled wraps.

Very Rare provincial publication.
WorldCat shows no copies worldwide.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 06088R

Price: Upon Request

Inquire about this item

Add to My List

Bogorodsky, Fedor. Foreword By Igor Grabar
FEDOR BOGORODSKY. AVTOMONOGRAFIYA
1938
In preparation
Voloshin, Bogorodsky, Mitrokhin, et al.)
MOSKOVSKOE OBSHCHESTVO KHUDOZHNIKOV 'ZHAR-TSVET'. KATALOG VYSTAVKI KARTIN 1925 ("Artists of the 'Zhar-Tsvet Society'"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1925

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Abram Arkhipov, Anna Ostroumova-Lebedeva, Avagim (Ovagim) Miganadzhian, Boris Takke, Dmitry Mitrokhin, Dmitry Kardovsky, Elizaveta Kruglikova, Evgeny Kamzolkin, Fedor Bogorodsky, Mikhail Leblan, Natalya Agap'eva (Zakharova), Nikolai Piskarev, Illarion Pleshchinsky, Ilya Sokolov, Isaac Mendelevich, Konstantin Bogaevsky, Konstantin Kandaurov, Maksimilian Voloshin, Manuil Aladzhalov, Matvey Dobrov, Nikolay Ul'ianov, Nikolay Radlov, Olga Della-Vos Kardovskaya, Sergey Lobanov, Vladimir Domogatsky, Yulia Obolenskaya, et al.

Text in Russian. Artists' addresses. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00234

SOLD

© Helix Art Center 2019 Site by bibliopolis terms | privacy policy | security | sitemap | accessibility