Russian Art and Books
home| services| about us| contact us
Quick SearchSort By: Item ID | Title | Author/Artist | Price Ascending | Price Descending
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Next Last
Results for Books on Art
Malevich, Larionov, Exter, Tatlin, Grischenko, et al.)
'BUBNOVY VALET' ("[Artistic Society] 'Knave of Diamonds'"). Four Exhibition Catalogues
Moscow/St. Petersburg, 1913-1927

Photocopies of:
4 catalogues of group exhibitions.

Among the artists: Aleksandr Kuprin, Aleksey Grishchenko, Aleksei Morgunov, Alexandra Exter, Andre Derain, Antonina Sofronova (Safronova), Aristarkh Lentulov, Conrad Kirkert (Kickert), David Burliuk, Fiebig, Georges Braque, Henri Rousseau, Iean (Jean) Joveneau, Ilya Mashkov, Ivan Fedotov, Vladimir Burliuk, Kazimir Malevich, Le Fauconnier, Louis Schelfhout, Lyubov' Popova, Maurice de Vlaminck, Mikhail Larionov, Nadezhda Udal'tseva (Udal'tsova), Natalya Goncharova, Otakar Kubin, Pablo Picasso, Paul Signac, Petr Konchalovsky, Robert Falk, Sofia Tolstaya, Van Dongen, Vasily Rozhdestvensky, Vladimir Tatlin, et al.

Texts in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00231

Price: $200.00

Inquire about this item

Add to My List

Zemenkov, Sokolov-Skalya, Bogorodsky, et al.)
'BYTIE'. ("[Artistic Society] 'Being'"). Five Exhibition Catalogues
Moscow, 1925-1929

5 Catalogues of group exhibitions.

Among the artists: Aleksandr Gluskin, Alexander Kuprin, Alexander Osmarkin, Aleksandr Taldykin, Anatoly Lebedev-Shuisky, Boris Zemenkov, Dmitry Murashev, Fedor Bogorodskii>, Georgy Ryazhsky>, Georgy Motovilov, Ivan Stenshinsky, Mikhail Perutsky, Nikolay Grigor'ev, Nikolay Razhin, Nina Stensahinskaya, Pavel Sokolov-Skalia, Petr Konchalovsky, Rostislav Barto, Valery Kapterev, et al.

Text in Russian. Tall 8vo Stapled booklet. Artists' addresses. 1000 copies only.
From the library of a well-known artist Konstantin Kandaurov.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also (not included into this group):
c00228


Item ID: 03801R

Price: $1,995.00

Inquire about this item

Add to My List

Zemenkov, Barto, Taldykin, et al.)
'BYTIE'. VII VYSTAVKA ("[Artistic Society] 'Being'. 7th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Dmitry Murashev, Nikolay Razhin, Valery Kapterev, Nina Stenshinskaya, Rostislav Barto, Aleksandr Taldykin, Boris Zemenkov, Ivan Stenshinsky, et al.

Text in Russian. Stapled booklet. Illustrated. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03799R

SOLD

Zemenkov, Barto, Taldykin, et al.)
'BYTIE'. VII VYSTAVKA ("[Artistic Society] 'Being'. 7th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Boris Zemenkov, Aleksandr Taldykin, Fedor Bogorodskii, Anatoly Lebedev-Shuisky, Georgy Ryazhsky, Nikolay Razhin, Ivan Stenshinsky, Mikhail Perutsky, Pavel Sokolov-Skalia, et al.

Text in Russian. Tall 8vo Stapled booklet. Artists' addresses. 1000 copies only.
From the library of a well-known artist Konstantin Kandaurov.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03800R

SOLD

Zemenkov, Barto, Taldykin, et al.)
'BYTIE'. VII VYSTAVKA ("[Artistic Society] 'Being'. 7th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Dmitry Murashev, Nikolay Razhin, Valery Kapterev, Nina Stenshinskaya, Rostislav Barto, Aleksandr Taldykin, Boris Zemenkov, Ivan Stenshinsky, et al.

Text in Russian. Stapled booklet. Illustrated. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00226

SOLD

Zemenkov, Barto, Taldykin, et al.)
'BYTIE'. VII VYSTAVKA ("[Artistic Society] 'Being'. 7th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Boris Zemenkov, Aleksandr Taldykin, Fedor Bogorodskii, Anatoly Lebedev-Shuisky, Georgy Ryazhsky, Nikolay Razhin, Ivan Stenshinsky, Mikhail Perutsky, Pavel Sokolov-Skalia, et al.

Text in Russian. Tall 8vo Stapled booklet. Artists' addresses. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00227

SOLD

Dobuzhinsky, Petrov-Vodkin, et al.)
'ZHAR-TSVET'. KATALOG VYSTAVKI KARTIN 1924 ("Artists of the 'Zhar-Tsvet Society'"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1924

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Aleksei Sidorov, Alexander Samokhvalov, Avagim (Ovagim) Miganadzhian, Ilya Sokolov, Isaac Mendelevich, Konstantin Bogaevskiy, Konstantin Kandaurov, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Lev Chupiatov, Maksimilian Voloshin, Matvey Dobrov, Mstislav Dobuzhinskii, Nikolai Piskarev, Petr Utkin, Sergey Lobanov, Vadim Falileev, Yulia Obolenskaya, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00233

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Pichugin, Sergey)
... Catalogue
?
In preparation
Burliuk, Drevin, Udal'tsova, et al.)
13. VYSTAVKA KARTIN ("[Artistic] Group '13'"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1931

Catalogue-checklist of a group exhibition.

Among the artists: David Burliuk, Nadezhda Udaltsova, Antonina Sofronova [Safronova], Alexander Drevin, Nikolay Kuzmin, et al.

Text in Russian. Pamphlet. Illustrated. Artists' addresses. 1000 copies only.

Printed in Polygraphic College (former Polygraphic Department of VKHUTEMAS).
Constructivist cover.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03522R

SOLD

Surikov, Vasily)
135 LET ... VASILII IVANOVICH SURIKOV
1983 Krasnoyarsk
In preparation
Malevich, Kazimir)
1878-1935 KAZIMIR MALEVICH. Catalogue
1997-1998 Amsterdam
In preparation
Gur'ev, Roerich, Lanceray, et al.)
1915 GOD. KATALOG PATRIOTICHESKOI VYSTAVKI KARTIN "VOINA". On the cover: PATRIOTICHESKAIA VYSTAVKA KARTIN "VOINA" ("Patriotic Exhibition 'The War'"). Exhibition Catalogue
Petrograd, 1915

Group exhibition catalogue of Russian and foreign artists.

Cover by Ivan Guriev.

Among the artists: A Beggrov A Kivshenko, Cira, Evgeny Lansere, Ivan Vladimirov, Konstantin Makovsky, L Lagorio, Moisey Maymon, N. Sverchkov, Nikolai Samokish, Nikolay Rerikh, Nikolay Karazin, Petr Sokolov, V Timm, Vasily Vereshchagin, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Illustrated cover.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04448R

Price: $395.00

Inquire about this item

Add to My List

Gur'ev, Roerich, Lanceray, et al.)
1915 GOD. KATALOG PATRIOTICHESKOI VYSTAVKI KARTIN "VOINA". On the cover: PATRIOTICHESKAIA VYSTAVKA KARTIN "VOINA" ("Patriotic Exhibition 'The War'"). Exhibition Catalogue
Petrograd, 1915

Photocopy of:

Group exhibition catalogue of Russian and foreign artists.

Cover by Ivan Guriev.

Among the artists: A Beggrov A Kivshenko, Cira, Evgeny Lansere, Ivan Vladimirov, Konstantin Makovsky, L Lagorio, Moisey Maymon, N. Sverchkov, Nikolai Samokish, Nikolay Rerikh, Nikolay Karazin, Petr Sokolov, V Timm, Vasily Vereshchagin, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Illustrated cover.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

Color illustrations (if any) to be supplied via email.


Item ID: c00239

SOLD

Shvarts) Roginskaya, F. (Foreword)
1ya VSEROSSIYSKAYA VYSTAVKA RABOT... ("1st All-Russian Exhibition of Works by Kolkhoz Amateur Artists"). Exhibition Catalogue
Moscow: Krestyanskaya Gazeta, 1935

Catalogue of a group exhibition.
Painting - Sculpture - Graphics - Design-Applied Art-Wall Newspaper-etc.

Text in Russian. Softcover. Many illustrations. Cover by B. Shwartz. Short information about the artists. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03998R

Price: $295.00

Inquire about this item

Add to My List

Various Artists)
2 VYSTAVKA 1936. On the cover: VYSTAVKA RABOT BRIGADY OFORTISTOV MOSSKH ("2nd Exhibition of the Brigade of Etching Artists"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1936

Group exhibition catalogue.

Among the artists: Aleksey Morozov-Las, Alexander Paramonov, Anna Stroganova, Boris Ukhanov, Boris Vinokurov, Dmitry Filenkin, Ilya Sokolov, Iuda Vermus, Klavdiya Prokhorova, Lavr Tarakanov, Matvei Dobrov, Nikolai Piskarev, Nikolay Sheverdiaev, Petr Osipov, Tatyana Zotova, Vasily Zav'ialov, Zoya Kulikova,

Text in Russian. Wraps. Illustrated. Artists' addresses. 500 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04177R

SOLD

Uitz, Chuykov, et al.) Postface by S. Chuikov
2-ya RESPUBLIKANSKAYA VYSTAVKA KARTIN KHUDOZHNIKOV KIRGIZII ("2nd Republican Art Exhibition of Kirghizia"). Exhibition Catalogue
Frunze, 1935

Group exhibition catalogue. Painting - Graphics - Naive Art

Among the artists: Bela Uits, Elena Maleina, Semen Shuikov, et al.

Text in Kirgiz and Russian. 5" x 3-3/4" Stapled wraps. 100 copies only.

Very Rare provincial publication.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04076R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Chernyshev, Gerasimov, et al.
2-ya VYSTAVKA KARTIN PROFESSIONAL'NAGO SOYUZA KHUDOZHNIKOV-ZHIVOPISTSEV V MOSKVE ("Professional Union of Painters in Moscow") Exhibition Catalogue
Moscow, 1918

Catalogue of group exhibition.
Among the artists: Dmitry Sobolev, Ekaterina Zernova, Ignaty Nivinsky, Konstantin Kandaurov, Nikolay Chernyshev, Sergey Gerasimov, Yulia Obolenskaya, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Artists addresses.

Very Rare, especially in such condition.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03787R

SOLD

Vaious Artists) Gurdjan, G. (Foreword)
20-ya VYSTAVKA PEREDVIZHNOY IZO-MASTERSKOY ("20th Exhibition of the Itinerant Art-Shop"). Exhibition Catalogue
Erevan, 1940

Group exhibition catalogue.
Foreword by Gabriel' Giurdjan.

Text in Armenian and Russian. 5-3/4" x 4-1/4" Softcover. Illustrated. With original photograph pasted on the cover. 300 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04063R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Shterenberg, Luchishkin, et al.)
23 ARTISTES SOVIETIQUES. Exhibition Catalogue
Paris: Galerie Billiet, 1933

Catalogue of a group exhibition.
Foreword by Paul Signac.

Among the artists: Aleksandr Tyshler, Aleksey Pakhomov, Alexander Deineka, Alexander Labas, David Sterenberg, Lev Bruni, Lev Bruni, Meer Akselrod, Sergei Loutchichkine, Yury Pimenov, et al.

Text in French. 7" x 5-1/4" Stapled pamphlet. Vertical fold.

Rare in any condition.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03441R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Various Artists and Architects)
2ya VYSTAVKA DIPLOMNYKH RABOT KHUDOZHESTVENNYKH VUZOV 1940 ("2nd Exhibition of Degree Works of Art Institutes 1940"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1941

Group exhibition catalogue.
Painting - Sculpture - Graphics - Architecture

Text in Russian. Softcover. Illustrated. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04028R

SOLD

Stenberg) Nakov, Andrei B.
4 2 STENBERG 2 4. Catalogue
1975 London Ontario
In preparation
Various artists
4 Exhibition Catalogues "SECESSION"
Munich and Berlin, 1902-1909

Four catalogues: International exhibitions Munchen 1902, Munchen 1906, Munchen 1907, and Berlin 1909. Painting, graphics, sculpture.

Among the artists: Prince Paul Troubetzkoy, Gerasim Golovkoff, Alexei von Jawlensky, Moyssey Kogan, et al.

Text in German. 6-3/8" x 4-1/4" to 7" x 5" Hardcovers. Approx 100+ pp. each. Many b/w illustrations.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03285R

Price: $250.00

Inquire about this item

Add to My List

Siniakova, Chaikov, Petrov-Vodkin, et al.)
4 ISKUSSTVA ("4 Arts"). Exhibition Catalogue
Moscow: GAKhN, 1925

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Aleksey Kravchenko, Iosif Chaikov, Ivan Ermakov, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Lev Bruni, Mariya Sinyakova, Martiros Sarian, Nikolay Ulyanov, Pavel Kuznetsov, Petr Miturich, Vladimir Favorsky, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Artists' addresses. 1000 copies only. Valuable visitor's notes in pencil.

Printed in the typography of VKHUTEMAS by its students. (Many participants of the exhibition were students of VkHUTEMAS).

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03796R

SOLD

Chaikov, Petrov-Vodkin, Pavel Kuznetsov, et al.)
4 ISKUSSTVA [Painting, Graphics, Sculpture and Architecture of the Artistic Society '4 Arts']. Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Photocopy of:

Catalogue of group exhibition.

Among the artists: Aleksey Karev, Aleksey Kravchenko, Iosif Chaikov, Ivan Ermakov, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Lev Bruni, Martiros Sarian, Meer Akselrod, Mendel' Gorshman, Mikhail Tarkhanov, Nikolay Ulyanov, Pavel Kuznetsov, Petr Miturich, Sarra Shor, Valentin Yustitsky, Vera Mukhina, Victor Midler, Vladimir Bekhteev, Vladimir Favorsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses. 1000 copies only.

(Many participants of the exhibitions were students of VkHUTEMAS).

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00223

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Malevich, Lissitzky, Kliun, et al.)
4 ISKUSSTVA [Painting, Graphics, Sculpture and Architecture of the Artistic Society '4 Arts']. Three Exhibition Catalogues
Moscow, 1925-1926

3 Catalogues of group exhibitions.

Among the artists: Aleksey Kravchenko, El Lissitsky, Nikolai Tyrsa, Iosif Chaikov, Nikolay Ulyanov, Ivan Klyun, Ivan Ermakov, Kazimir Malevich, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Lado Gudiashvili, Lev Bruni, Mariya Sinyakova, Martiros Sarian, Meer Akselrod, Pavel Kuznetsov, Mikhail Tarkhanov, Petr Miturich, Sarra Shor, Valentin Yustitsky, Victor Midler, Vladimir Favorsky, et al.

Text in Russian. 6-1/4" x 4-1/4" to 6-3/4" x 5" Stapled wraps. Artists' addresses. 500 to 1000 copies only.

1925 catalogue: Printed in the typography of VKHUTEMAS by its students. Valuable visitor's notes in pencil.

(Many participants of the exhibitions were students of VkHUTEMAS).

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also (not included into this group):
c00223
c00224


Item ID: 03797R

Price: $1,995.00

Inquire about this item

Add to My List

Pimenov, Vyalov, et al.)
4-aya VYSTAVKA KARTIN, RISUNKOV I SKUL'PTURY OST ("4th Exhibition of Paintings, Drawings and Sculpture of OST"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1928

Among the artists: Alexander Labas, David Shterenberg, Andrey Goncharov, Petr Vilyams, Elena Mel'nikova, Ivan Kudriashov (Kudriashev), Nikolai Kupreyanov, Konstantin Vialov, Nikolay Denisovsky, Nisson Shifrin, Sergey Luchishkin, Vladimir Liushin, Aleksandr Tyshler, Yury (Georgy) Pimenov, et al.

Text in Russian. 4-1/2" x 3-1/4" stapled wraps. Artists' addresses. 600 copies only.

Last and the rarest of all OST catalogues.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03454R

SOLD

Polenov, Repin, et al.)
41-YA VYSTAVKA KARTIN T-VA PEREDVIZHNYKH KHUDOZHESTVENNYKH VYSTAVOK ("Society of Itinerant Art Exhibition ['Itinerants']. 41st Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1912

Group exhibition catalogue.

Among the artists: Aleksandr Kiselev, Aleksey Kharlamov, Alexander Moravov, Alexey Korin, Ilya Repin, Kiriyak Kostandi, Konstantin Gorbatov, Leonard Turzhansky, Michael Leblan, Mikhail Klodt, Nikolai Kasatkin, Nikolay Bogdanov-Belsky, Nikolay Kuznetsov, Nikolay Pimonenko, Pavel Radimov, Petr Petrovichev, Pyotr Kelin, Stanislav Zhukovsky, Vasili Polenov, Vasiliy Meshkov, Vasily Baksheev, Vitol'd Bialynitsky-Birulya, Vladimir Makovsky, et al.

Text in Russian. Softcover. Artists' portraits and addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04200R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Feshin, Polenov, et al.)
42-aya PEREDVIZHNAYA VYSTAVKA KARTIN ("Society of Itinerant Art Exhibition ['Itinerants']. 42nd Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1913

Group exhibition catalogue.

Among the artists: Alexander Gerasimov, Ilya Repin, Kiriyak Kostandi, Konstantin Gorbatov, Nikolai Bogdanov-Belsky, Nikolai Kasatkin, Nikolay Feshin, Pavel Radimov, Petr Kelin, Pyotr Staronosov, Sergei Mliutin, Vasilii Baksheev, Vasily Polenov, Vitol'd Bialynitsky-Birulya, Vladimir Kuznetsov, Vladimir Makovsky, et al.

Text in Russian. Stapled booklet. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03820R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Feshin, Aronson, Veshilov, et al.)
43 PEREDVIZHNAYA VYSTAVKA KARTIN ("Society of Itinerant Art Exhibition ['Itinerants']. 45th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Petrograd, 1915

Photocopy of:

Group exhibition catalogue.
Painting - Sculpture - Graphics

Among the artists: Aleksey Kravchenko, Alexander Gerasimov, Ivan Pokhitonov, Konstantin Gorbatov, Konstantin Veshchilov, Naum Aronson, Nikolay Feshin, Nikolai Bogdanov-Belsky, Nikolay Kuznetsov, Pavel Radimov, Petr Staronosov, Pyotr Kelin, Sergei Maliutin, Stanislav Zhukovsky, Vasiliy Meshkov, Vasily Polenov, Vasilii Baksheev, Vitol'd Bialynitsky-Birulya, Vladimir Makovsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00242

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Feshin, Polenov, et al.)
45 PEREDVIZHNAYA VYSTAVKA KARTIN ("Society of Itinerant Art Exhibition ['Itinerants']. 45th Exhibition"). Exhibition Catalogue

Photocopy of:

Group exhibition catalogue.
Painting - Sculpture - Graphics

Among the artists: Alexander Murashko, Il'ia Repin, Konstantin Gorbatov, Konstantin Veshchilov, Nadezhda Bom-Grigor'eva, Nikolai Bogdanov-Belsky, Nikolay Feshin, Pavel Radimov, Pyotr Kelin, Sergei Maliutin, Vasilii Polenov, Vasiliy Meshkov, Vasily Baksheev, Vladimir Makovsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00245

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Zak, Soutine, Feder, Pascin, Kisling) Various Authors
5 Monographs on the Jewish Artists of the Parisian School: Eugeniusz ZAK, Chaim SOUTINE, Aizik (Adolf) FEDER, Jules PASCIN, Moise KISLING
Paris: Editions "Le Triangle", 1920's

Texts in Hebrew. Softcovers. Many illustrations.

Scarce.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03229R

Price: $995.00

Inquire about this item

Add to My List

Katsman, Evgeny)
50 LET ... EVGENIIA ALEKSANDROVICHA KATSMANA (Katsman). Catalogue
1962
In preparation
Popova, Irina
50 LET VOORUZHENNYKH SIL SSSR. IRINA POPOVA. Catalogue?
? (c. 1968)
In preparation
Various Artists) Alekhina, A. (Foreword)
7-ya OBLASTNAYA VYSTAVKA PROIZVEDENIY KHUDOZHNIKOV. On the cover: KATALOG. VYSTAVKA PROIZVEDENIY KHUDOZHNIKOV YAROSLAVSKOY OBLASTI ("Artists of Yaroslavl Province"). Exhibition Catalogue
Yaroslavl', 1945

Group exhibition catalogue.

Among the artists: Aleksandr Shindykov, Andrey Churin, Mikhail Vladykin, Sergey Shchechkin, Yuzefa Druzinina, et al.

Text in Russian. 6" x 4-1/2" Stapled wraps.

Very Rare provincial publication.
WorldCat shows no copies worldwide.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 06071R

SOLD

Shcherbakov, Kalmykov, Nedashkovskiy) Foreword by J. Nilsen Laurvik
A CATALOGUE OF AN EXHIBITION OF PAINTINGS BY IVAN KALMYKOFF AND SERGEI SCHERBAKOV NIKOLAI NEDASHKOVSKY. Exhibition Catalogue
San Francisco: Museum of Art, 1923

Catalogue of a group exhibition of works by emigre artists
Ivan Leonidovich Kalmykov (1866-1925, Moscow, Siberia, China)
and
Sergey Vasil'evich Scherbakoff & Nikolay Nedashkovski (Kharkov, Japan, Burliuk, USA).

Text in English. Stapled wraps.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03315R

SOLD

Shcherbakov, Kalmykov, Nedashkovskiy) Foreword by J. Nilsen Laurvik
A CATALOGUE OF AN EXHIBITION OF PAINTINGS BY IVAN KALMYKOFF AND SERGEI SCHERBAKOV NIKOLAI NEDASHKOVSKY. Exhibition Catalogue
San Francisco: Museum of Art, 1923

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition of works by emigre artists
Ivan Leonidovich Kalmykov (1866-1925, Moscow, Siberia, China)
and
Sergey Vasil'evich Scherbakoff & Nikolay Nedashkovski (Kharkov, Japan, Burliuk, USA).

Text in English. Stapled wraps.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00084

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Milner, John
A Dictionary of RUSSIAN & SOVIET ARTISTS 1420-1970
Woodbridge: Antique Collectors' Club, 1993
Text in Englist. Large 40 (11" x 8-1/2") cloth; DJ. 483 pp. Profusely illustrated.

SOLD

Bow n, M. C.
A DICTIONARY OF TWENTITH CENTURY RUSSIAN AND SOVIET PAINTERS 1900-1980's. First Edition
London: IZOMAR, [1998]

Text in English. Folio (12" x 11") cloth with dust jacket. XVI, 372 pp. Profuse illustrations, mostly in color. Large and heavy volume. As new with the same DJ in the publisher's original box.

13,000 entries. Indispensable source of information on Russian and Soviet art of the 20th Century.

Scarce because of low print run.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04568R

Price: $495.00

Inquire about this item

Add to My List

Dlugach, Stenberg Brothers, Malevich, Drevin, Osmerkin, et al.
A Group of Exhibition Posters
Various places and years
Comments: Text mostly in Russian.

This is a preview without details. More information to follow.

Rare

Larger images (click on the link, then on the image to enlarge):
1st group
2nd group

Large images (click on the link below, then click two times on the image you want to enlarge):
1st group
2nd group
We apologize for not good images that will be replaced in a due course.


Item ID: Pr00194

Price: Upon Request

Inquire about this item

Add to My List

Lappo-Danilevsky, A. A.) Petrov-Vodkin, K, et al.
A. A. LAPPO-DANILEVSKY
1928 Leningrad
In preparation
Romodanovaskaya, Antonina)
A. A. ROMODANOVSKAIA. Catalogue -- ...
1957
In preparation
Chermoshentsev, Anatoly)
A. CHERMOSHENTSEV
1967 Omsk
In preparation
Silin) Mashkovtsev, Nikolai (Foreword)
A. D. SILIN. Exhibition Catalogue
Moscow, 1937

Catalogue of the retrospective exhibition of a Russian and Soviet artist Alexander Silin.
Foreword by Nikolay Mashkovtsev.

Text in Russian. 5-1/4" x 4-1/8" Stapled wraps. Illustrated. 600 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04422R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

Deineka) Nikiforov, B. M.
A. DEINEKA
1937
In preparation
Miganadzhian) Lavrsky, Nikolay
A. E. MIGANADZHIAN. First Edition
Moscow: Iskusstvo i Zhizn', 1916

A book about a Russian and Soviet artist Avagim Miganadzhyan.

Text in Russian. Stapled wraps. Profusely illustrated.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 02531R

Price: $295.00

Inquire about this item

Add to My List

Pakhomov) Anikieva, Vera
A. F. PAKHOMOV. First Edition
Leningrad: LOSSKh, 1935

< A book about a well-known Russian and Soviet artist Aleksei Pakhomov.
Author: Vera Anikieva.
Series "Soviet Artists".

Text in Russian. 6-1/2" x 4-3/4" Softcover. 91, (2) pp. + 26 plates. 3300 copies only.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03545R

SOLD

Pakhomov) Anikieva, Vera
A. F. PAKHOMOV. First Edition
Leningrad: LOSSKh, 1935

Photocopy of:

A book about a well-known Russian and Soviet artist Aleksei Pakhomov.
Author: Vera Anikieva.
Series "Soviet Artists".

Text in Russian. 6-1/2" x 4-3/4" Softcover. 91, (2) pp. + 26 plates. 3300 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

Color illustrations (if any) to be supplied via email.


Item ID: c00159

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Fonvizin, Artur)
A. FONVIZIN. Postcard Set
1971
In preparation
Denshin, Aleksei) Moskalets, E. S. and G. M. Bogoliubov
A. I. DEN'SHIN. On the cover: 2-YA VYSTAVKA KARTIN KHUDOZHNIKA A. I. DEN'SHINA. Exhibition Catalogue
Kirov: State Art Museum, 1938

Catalogue of the retrospective exhibition of Russian and Soviet artist Aleksey Den'shin.
Article and catalogue by Elena Moskaletz and G. Bogolyubov.

Text in Russian. Softcover. Illustrated. 300 copies only. Valuable visitor's notes on rear cover.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 04466R

Price: $295.00

Inquire about this item

Add to My List

Gegello) Simonov, Grigory
A. I. GEGELLO. VYSTAVKA RABOT. Exhibition Catalogue
Leningrad: LOOSSA, 1939

Catalogue of the retrospective exhibition of a well-known Russian Soviet architect Alexander Gegello.
foreword by Grigory Simonov.

Text in Russian. Softcover. Illustrated. 1000 copies only.

Rare. Not in Senkevich.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: 03557R

Price: $245.00

Inquire about this item

Add to My List

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Next Last
© Helix Art Center 2019 Site by bibliopolis terms | privacy policy | security | sitemap | accessibility