Russian Art and Books
home| services| about us| contact us
Quick SearchSort By: Item ID | Title | Author/Artist | Price Ascending | Price Descending
1 2 3 4 5 6 Next Last
Results for Copies
Beliaev, Vasily)
VYSTAVKA RISUNKOV I AKVARELEI KHUD. V. P. BELIAEVA PO BURIATO-MONGOLII I SOVETSKOMY DAL'NEMU VODTOKU (Vasily Beliaev). Exhibition Catalogue
? Moscow
In preparation
Khodasevich, Valentina) Radlov, Sergei
KATALOG VYSTAVKI RABOT KHUDOZHNIKA VALENTINY KHODASEVICH. (Valentina Khodasevich). Exhibition Catalogue
1934
In preparation

SOLD

Lebedev-Shuisky)
ANATOLY ADRIANOVICH LEBEDEV-SHUISKY. Catalogue
1935
In preparation
Rybchenkov, Boris)
BORIS FEDOROVICH RYBCHENKOV. Catalogue
1934
In preparation
Rybchenkov, Boris)
B. F. RYBCHENKOV. Catalogue
1940
In preparation
Burliuk, Exter, Bakst, et al.
Exhibition Catalogue: VYSTAVKA 'SOVREMENNYKH TECHENIY V ISKUSSTVE' ("Contemporary [Modern] Trends in Art")
St. Petrersburg, [1908]

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Aleksandr Tamanov, Alexandra Exter, Anna Ostroumova-Lebedeva, Aristarkh Lentulov, David Burliuk, Iosif Shkol'nik, Ivan Bilibin, Lev (Leon) Bakst, Liudmila Burliuk, Nikolai Bogdanov-Bel'sky, Nikolay Kalmakov, Nikolay Kulbin, Vladimir Burliuk, Vladimir Eisner, Yevgeny Lansere (Lanceray), et al.

Text in Russian. Wraps.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00001

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Khasevich, Kovzhun) Foreword by Petro Meghik
Exhibition Catalogue: UKRAINS'KYI MYSTETS'KYI GURTOK "SPOKIY". 5 LIT PRATSI. - Association Artistique Ukrainienne "SPOKIY". 5 Annes de travail. ("Ukrainian Artistic Circle "Peace". 5 Years of Work")
Warsaw: Association of Independent Ukrainian Artists and Ukrainian Scientific Institute, n/d [1932]

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Cover by Nil Chasevitch (Constructivism). Logo by Petro Meghic.

Text in Ukrainian and French. Stapled wraps. Many illustrations.
From the library of Ukrainian Avant-garde artist Pavlo (Pavel) Kovzhun (Pawlo Kowzun).

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00002

SOLD

Kandinsky, Rodchenko, Stepanova, et al.
Exhibition Catalogue: XIX VYSTAVKA V. Ts. V. B. OTDELA IZO NARKOMPROSA ("19th State Exhibition")
Moscow: GIZ, 1920

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition (painting, graphics, sculpture, architecture, non-objective constructions, etc.).
Among the artists: Abram Arkhipov, Aleksandr Rodchenko, Alexander Shevchenko, Boris Korolev, Grigory Mapu, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Nikolai Ladovsky, Nikolay Krymov, Nikolay Sinezubov, Varvara Stepanova, Vladimir Krinsky, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00003

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Chagall, Falk, Udal'tsova, et al.
Exhibition Catalogue MIR ISKUSSTVA ("World of Art")
Moscow, 1922

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Aleksandr Drevin, Aleksandr Osmerkin, Aristarkh Lentulov, Boris Korolev, Filipp Maliavin, Ilya Mashkov, Konstantin Korovin, Marc Chagall, Nadezhda Udal'tsova, Nikolay Krymov, Nikolay Sinezubov, Petr Konchalovsky, Robert Fal'k, Sergey Konenkov, Sergey Maliutin, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00004

SOLD

Korovin, Ul'yanov, Pasternak, et al.
Exhibition Catalogue VIII VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("8th Exhibition of the Union of Russian Artists")
St. Petersburg, 1911

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Filipp Maliavin, Isaak Brodsky, Konstantin Yuon, Konstantin Bogaevsky, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Leonid (Leon) Pasternak, Martiros Saryan, Mikhail Leblan, Nikolai Ulyanov, Nikolay Krymov, Sergei Konenkov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Masiutin (Wassili Masjutin), Vasily Surikov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00005

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Tschichold, Lissitzky, et al.) N/A
Exhibition: PLAKATE DER AVANTGARDE. Ausstellung der Sammlung Jan Tschichold
Munchen, 1930

Photocopy of:

Booklet in German. Among the participants: Arp, Lissitzky, Moholy-Nagy, Tschichold, et al.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00006

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Malevich, Rodchenko, Rozanova, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG DESIATOY GOSUDARSTVENNOY VYSTAVKI. BESPREDMETNOE TVORCHESTVO I SUPREMATIZM ("10th State Exhibition. Non-Objective Creativity and Suprematism")
Moscow: [IZO NKP], 1919

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition (painting, graphics, sculpture).
Among the artists: Aleksandr Rodchenko, Alexander Vesnin, Ivan Kliun, Kazimir Malevich, Liubov' Popova, Mikhail Men'kov, Olga Rozanova, Varvara Stepanova, et al.

Text in Russian. Artists' addresses and manifestos.

Very Rare and important catalogue.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00007

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Bubnova, Men'kov, Strzeminski, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG VOS'MOY GOSUDARSTVENNOY VYSTAVKI ("8th State Exhibition")
Moscow: [IZO NKP], 1919

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Anatoly Bel'sky, Bentsian Tsukerman, Dmitriy Shokhin, Dmitry Sobolev, Mikhail Men'kov, Oscar Griun, Varvara Bubnova, Vladislav Strzeminski [Strzheminsky], et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00008

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Grishchenko, Shevchenko, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG DVENADTSATOY GOSUDARSTVENNOY VYSTAVKI. TSVETODINAMOS I TEKTONICHESKY PRIMITIVIZM ("12th State Exhibition. Color-Dynamics and Tectonic Primitivism")
Moscow: [IZO NKP], 1919

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition of VHUTEMAS professors, famous Avant-garde artists Aleksey Gritchenko ("Color-Dynamics") and Alexander Shevchenko ("Tectonic Primitivism") with their VHUTEMAS students (Aleksandr Toporkov, et al.).

Text in Russian. Artists' addresses. With manifestos by Grischenko and Shevchenko.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00009

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Kandinsky, Rodchenko, Kliun, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG V-Y GOSUDARSTVENNOY VYSTAVKI KARTIN ("5th State Exhibition of Painting 1918-1919")
Moscow: [IZO NKP, 1919]

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition (mostly Avant-garde art).
Among the artists: Aleksandr Drevin, Aleksandr Ivanov and Georgy Ryazhsky (non-objective works), Aleksandr Zamoshkin, Aleksey Morgunov, Alexander Rodchenko, Antonina Safronova, Aristarkh Lentulov, Ivan Kliun, Liubov' Popova, Petr Bromirsky, Varvara Stepanova, Vasily Chekrygin, Vera Pestel', Vladimir Liushin, Vladimir Roskin, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00010

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Burliuk, Malevich, Tatlin, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG 2-y VYSTAVKI KARTIN OBSHCHESTVA KHUDOZHNIKOV 'SOYUZ MOLODEZHI' ("2nd Exhibition of 'Union of Youth'")
[St. Petersburg], 1911

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Aleksandr Kuprin, Aleksey Morgunov, Arthur fon-Vizen (Fonvizin), David Burliuk, Ilya Mashkov, Kazimir Malevich, Mikhail Larionov, Natalya Goncharova, Olga Rozanova, Petr Konchalovsky, Victor Bart, Vladimir Tatlin, Vladimir Burliuk, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00011

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Malevich, Popova, Tatlin, et al.
Exhibition Catalogue: FUTURISTICHESKAYA VYSTAVKA 'MAGAZIN' ("Futuristic Exhibition 'Shop'")
[Moscow], 1916

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. (Organizer - Vladimir Tatlin.)
Among the artists: Aleksey Morgunov, Alexander Rodchenko, Alexandra Exter, Ivan Kliun, Kazimir Malevich, Liubov' Popova, Marie Vassilieff, Nadezhda Udal'tsova, Vladimir Tatlin, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00012

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Malevich, Chagall, Zdanevich, et al. Foreword by Mikhail Larionov
Exhibition Catalogue: KATALOG VYSTAVKI KARTIN GRUPPY KHUDOZHNIKOV 'MISHEN' ("Group of Artists 'Target'")
[Moscow], 1913

Photocopy of:

Catalogue of a famous Avant-garde group exhibition. (Organizer - Michai Larionov.)
Among the artists: Alexander Shevchenko, Kazimir Malevich, Kirill Zdanevich, Marc Chagall, Michael Larionoff, Mikhail Le-Dantu, Natalya Goncharova, Niko Pirosmanashvili (Pirosmanishvili), Victor Bart, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00013

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Al'tman, Pen, et al.
Exhibition Catalogue: EVREISKOYE OBSHCHESTVO POOSHCHRENIYA KHUDOZHESTV ("Jewish Society of Arts Endowment")
Petrograd, 1916

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Bernard Kratko, Ilya Gintsburg, Isaac Brodsky, Moisey Maimon, Nathan Altman, Naum Aronson, Yury Pen, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00014

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Chagall, Kandinsky, Grishchenko, Rozanova, et al.) Dobychina, Nadezhda (Organizer)
Exhibition Catalogue: VYSTAVKA SOVREMENNOY RUSSKOY ZHIVOPISI ("Contemporary [Modern] Russian Painting")
Petrograd, 1916

Photocopy of:

Catalogue of group exhibition organized by the famous Artistic Bureau of Nadezhda Dobychina.

Among the artists: Aleksis Gritchenko, Aristarkh Lentulov, Ilya Mashkov, Ivan Puni (Jean Pougny), Kseniya Boguslavskaya, Marc Chagall, Nathan Altman, Nikolay Kul'bin, Olga Rozanova, Petr Konchalovsky, Pyotr Miturich, Sofya Tolstaya, Valentina Khodasevich, Vasily Denisov, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00015

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Al'tman, Bilibine, Yakovlev, et al.) Dobychina, Nadezhda (Organizer)
Exhibition Catalogue: KATALOG AUKTSIONA KHUDOZHESTVENNYKH PROIZVEDENIY ("Auction of Art Works")
[Petrograd]: Khud. Biuro Dobychinoy, n/d (1910's)

Photocopy of an archival typescript:

Catalogue of an auction organized by the famous Artistic Bureau of Nadezhda Dobychina.

Among the artists: Aleksandr Arnshtam, Aleksandr Yakovlev, Aleksandra Shchekotikhina-Pototskaya, Alexander Benois, Anna Ostroumova-Lebedeva, Boris Anisfeld, Dmitry Mitrokhin, Elizaveta Kruglikova, Evgeny Lansere (Lanceray), Georgy Vereisky, Ivan Bilibin, Konstantin Somov, Konstantin Dydyshko, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Mstislav Dobuzhinsky, Nathan Altman, Nikolay Rerikh (Nicolas Roerich), Sergey Chekhonin, Valentina Khodasevich, Victor Zamirailo, Zinaida Serebriakova, Western and Oriental artists, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00016

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Burliuk, Al'tman, Kul'bin, et al.) Dobychina, Nadezhda (Organizer)
Exhibition Catalogue: AUKTSION KHUDOZHESTVENNYKH PROIZVEDENIY... ("Auction of Art Works")
Petrograd, 1915

Typescript:

Catalogue of an auction of artworks for the benefit of the hospital of art public figures organized by the famous Artistic Bureau of Nadezhda Dobychina.

Among the artists: Aleksandr Arnshtam, Aleksandr Yakovlev, Alexander Benois, Anna Ostroumova-Lebedeva, Boris Grigoriev, Boris Anisfeld, David Burliuk, Dmitry Mitrokhin, Egor Narbut, Ilya Gintsburg, Ivan Fomin, Konstantin Dydyshko, M Sherling, Miron Sherling, Mstislav Dobuzhinsky, Nathan Altman, Naum Aronson, Nikolay Kulbin, Nikolai Kalmakov, Nikolay Rerikh (Nicolas Roerich), Sergey Sudeikin, Valentina Khodasevich, Zinaida Serebriakova, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00017

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Chagall, Exter, Gritchenko, Popova, et al.) Dobychina, Nadezhda (Organizer)
Exhibition Catalogue: VYSTAVKA SOVREMENNOY ZHIVOPISI I RISUNKA ("Contemporary [Modern] Painting and Drawing")
Petrograd, 1918

Photocopy of an archival typescript:

Catalogue of group exhibition organized by the famous Artistic Bureau of Nadezhda Dobychina.

Among the artists: Aleksis Gritchenko, Alexandra Exter, David Shterenberg, Ivan Puni (Jean Pougny), Kseniya Boguslavskaya, Liubov' Popova, Marc Chagall, Nadezhda Udal'tsova, Nathan Altman, Vladimir Baranov(-Rissine), Vladimir Lebedev, Yury Annenkov, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00018

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Various Artists
Exhibition Catalogue: VYSTAVKA KAKHUTEMASA
Kazan', 1924

Photocopy of:

Catalogue of Avant-garde exhibition of KAKhUTEMAS (Kazan VKhUTEMAS).
Among the artists: Aleksandr Kashaev, Faik Tagirov, Mikhail Barashov, Petr Baibaryshev, et al.

Text in Russian. 100 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00019

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Various Architects
VI SESSIYA AKADEMII ARKHITEKTURY SSSR. VYSTAVKA RABOT... ("6th Session of the Academy of Architecture of USSR. Exhibition of Works...")
Moscow: Academy of Architecture, 1944

Photocopy of architectural exhibition catalogue.

Artist-in-chief Konstantin Rozhdestvensky.

Text in Russian. 4to (10" x 7-3/4") Softcover. Illustrated. 1000 copies only.
Creative workshops of architects Aleksey Shchusev, Boris Iofan, Karo Alabyan, Lev Rudnev, Moisey Ginzburg, Nikolay Kolli, Victor Vesnin, Vladimir Gel'freikh, et. al.

Rare. Not in Senkevich.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00020

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Tatlin, Altman, Bilibin, Sudeikin, et al.
Exhibition Catalogue: MIR ISKUSSTVA. KATALOG VYSTAVKI KARTIN ("World of Art Paintings")
St. Petersburg, 1913

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. (Paintings, graphics, theater, sculpture, architecture, embroidery).
Among the artists: Aleksandr Yakovlev, Alexander Benois, Andrey Belogrud, Boris Grigoriev, Boris Anisfeld, Boris Kustodiev, Dmitriy Mitrokhin, Dmitry Stelletsky, Ivan Bilibin, Konstantin Somov, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Martiros Saryan, Mstislav Dobuzhinsky, Nathan Al'tman, Nikolay Kalmakov, Pavel Kuznetsov, Re-Mi, Sergei Soudeikine, Sergey Chekhonin, Vladimir Tatlin, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00021

SOLD

Lissitzky, Boguslavskaya, Bilibin, et al.
Exhibition Catalogue: MIR ISKUSSTVA. KATALOG VYSTAVKI KARTIN ("World of Art Paintings")
Petrograd, 1917

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. (Paintings, graphics, theater, sculpture, embroidery).
Among the artists: Aleksandr Arnshtam, Aleksandra Shchekatikhina-Pototskaya, Boris Grigoriev, Boris Anisfeld, Boris Kustodiev, Dmitry Mitrokhin, Elena Polenova, Ilya Mashkov, Ivan Bilibin (Jean Bilibine), Konstantin Somov, Kseniya Boguslavskaya, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Lazar' (El) Lissitzky, Lev Zak, Maksimilian Voloshin, Nikolay Rerikh (Nicolas Roerich), Petr Konchalovsky, Pyotr Miturich, Sergei Chekhonin, Sergey Sudeikin (Serge Soudeikine), Sofya Tolstaya, Victor Zamirailo, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00022

SOLD

Bakst, Somoff, Korovine, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG VYSTAVKI KARTIN ZHURNALA 'MIR ISKUSSTVA' ("Magazine 'World of Art' Painting Exhibition")
St. Petersburg, 1899

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition of Russian and foreign artists. (Paintings, graphics, theater, applied art).
Among Russian artists: Aleksandr Golovin, Alexander Benua (Benois), Apollinary Vasnetsov, Elena Polenova, Filipp. Maliavin, Ilya Repin, Isaac Levitan, Konstantin Somov, Konstantin Korovin, Lev (Leon) Bakst, Mikhail Nesterov, Valentin Serov, Vasily Polenov, et al.
Among foreign artists: A. Baertson, A. Besnard, A. Blunt, A. Boecklin, A. Edelfelt, A. Gallen, A. Roche, Aman-Jean, Anquetin, B. Blomstedt, Bouthet de Monvel, Ch. Conder, Cl. Monet, Dagnon-Bouveret, E. Carriere, E. Jarnefelt, F. Lenbach, F. Thaulow, Forain, G. Boldini, G. La-Touche, Gustave Moreau, H. Bartels, H. Hermann, H. Riviere, Humphreys Johnston, I. Raffaelli, I. Swan, J. Blanche, J. Brangwyn, J. Cazin, James MacNeil Whistler, L. Dill, L. Lhermitte, L. Simon, Leon Frederic, M. Enckell, M. Liebermann, P. Lagarde, Puvis-de-Chavannes, R. Menard, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00023

SOLD

Pasternak, Masiutin, Korovin, et al.
Exhibition Catalogue IX VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("9th Exhibition of the Union of Russian Artists")
St. Petersburg, 1912

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Arkady Rylov, Dmitry Stelletsky, Filipp Maliavin, Isaak Brodsky, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonid (Leon) Pasternak, Martiros Saryan, Nikolai Ulyanov, Nikolay Krymov, Sergei Konenkov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Masiutin (Wassili Masjutin), et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00024

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Korovin, Vasnetsov, Yuon, et al.
Exhibition Catalogue XVI VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("16h Exhibition of the Union of Russian Artists")
Moscow, 1922

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Filipp Maliavin, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Nikolay Krymov, Sergei Konenkov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Victor Vasnetsov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00025

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Korovin, Vasnetsov, Kravchenko, et al.
Exhibition Catalogue XVII VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("17h Exhibition of the Union of Russian Artists")
Moscow, 1923

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Aleksey Kravchenko, Anna Golubkina, Apollinary Vasnetsov, Filipp Maliavin, Ivan Efimov, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Mikhail Nesterov, Nikolai Ulyanov, Nikolay Krymov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Baksheev, Victor Vasnetsov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00026

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Korovin, Pasternak, Yuon, et al.
VYSTAVKA KARTIN 'SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV' ("Exhibition of Paintings 'Union of Russian Artists' 1911"). Illustrated Catalogue [-Album]
[Moscow], 1911

Photocopy of:

Group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Baron Nikolay Klodt, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Leonid (Leon) Pasternak, Petr Petrovichev, Sergei Konenkov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Surikov, Victor Vasnetsov, et al.

Text in Russian. Illustrated throughout.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00027

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Korovin, Masiutin, Yuon, et al.
VYSTAVKA KARTIN 'SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV' ("Exhibition of Paintings 'Union of Russian Artists' 1915"). Illustrated Catalogue [-Album]
[Moscow]: Obrazovaniye, 1915

Photocopy of:

Group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Nikolay Krymov, Petr Petrovichev, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Masiutin (Wassili Masjutin), Vasily Surikov, et al.

Text in Russian. Illustrated throughout.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00028

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Goncharova, Larionov, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG VYSTAVKI KARTIN "ZOLOTOYE RUNO" ("Golden Fleece")
Moscow, [1909-10]

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition of Russian and French artists. Among the participants: Albert Marquet, Andre Derain, De Vlaminck, Georges Braque, Georges Rouault, Henri Le Fauconnier, Henri Manguin, Henri Matisse, Kees Van Dongen, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Martiros Saryan, Mikhail Larionov, Natalya Goncharova, Nikolay Ul'yanov, Othon Friesz, Pavel Kuznetsov, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00029

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Goncharova, Larionov, Chekhonin, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG VYSTAVKI KARTIN "ZOLOTOYE RUNO" ("Golden Fleece")
Moscow, [1908-09]

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Aleksandr Kuprin, Ilya Mashkov, Martiros Saryan, Mikhail Larionov, Natalya Goncharova, Nikolay Ul'yanov, Pavel Kuznetsov, Petr Konchalovsky, Robert Fal'k, Sergey Chekhonin, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00030

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Rodchenko, Maliutin, Fedotov, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG IV VYSTAVKI KARTIN I SKUL'PTURY 'SOVREMENNAYA ZHIVOPIS'' ("4th Exhibition of 'Contemporary [Modern] Painting'")
Moscow, 1916

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Alexander Rodchenko, Ivan Pavlov, Ivan Fedotov, Ivan Maliutin, Nikolay Sheverdiaev, Stanislav Noakovsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00031

SOLD

Burliuk, Bubnova, Chaikov, Masiutin, et al.
Exhibition Catalogue KATALOG XXIV-oy VYSTAVKI KARTIN I SKUL'PTURY MTKh ("24th Exhibition of Moscow Fellowship of Artists")
Moscow, 1918

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Aleksandr Yakimchenko, Antonina Gumilina, David Burliuk, Dmitry Kardovsky, Ignaty Nivinsky, Iosif Chaikov, Nikolay Sinezubov, Nina Simonovich-Efimova, Pavel Kharybin, Stanislav Noakovsky, Varvara Bubnova, Vladimir Favorsky, Wassili Masjutin, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00032

SOLD

Gerasimov, Feinberg, Golubkina, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG VI-y VYSTAVKI KARTIN, GRAFIKI I SKUL'PTURY 'MOSKOVSKY SALON' ("6th Exhibition of 'Moscow Salon' [Society]")
Moscow, 1917

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Anna Golubkina, Leonid Feinberg, Nadezhda Bom-Grigorieva, Sergey Gelasimov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00033

SOLD

Malevich, Al'tman, Grigoriev, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG VYSTAVKI KARTIN RUSSKIKH I POL'SKIKH KHUDOZHNIKOV ("Paintings of Russian and Polish Artists"). For the Benefit of Poles Victimized by the War
Moscow: Lemercier Gallery, 1916

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Anna Shchekhotikhina-Pototskaya, Boris Grigor'ev, Boris Anisfel'd, Boris Kustodiev, Dmitry Mitrokhin, Egor Narbut, Georgy Yakulov, Ilya Mashkov, Kazimir Malevich, Konstantin Yuon, Martiros Saryan, Mikhail Vrubel', Mstislav Dobuzhinsky, Nathan Altman, Nikolay Krymov, Nikolay Ul'yanov, Petr Konchalovsky, Sergey Chekhonin, Victor Zamirailo, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00034

SOLD

Korovin, Vasnetsov, Kravchenko, et al.
Exhibition Catalogue: KATALOG POSTOYANNOY VYSTAVKI KARTIN ("Permanent Exhibition of Paintings")
Moscow: Lemercier Gallery, 1915

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Albert Benua, Aleksandr Kravchenko, Alexander Benois, Apollinary Vasnetsov, Dmitry Stelletsky, Isaac Levitan, Ivan Aivazovsky, Ivan Shishkin, Konstantin Korovin, Konstantin Bogaevsky, Leonard Turzhansky, Nikolay Sapunov, Petr Levchenko, Vasiliy Polenov, Vasily Vereshchagin, Vitol'd Byalynitsky-Birulya, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00035

SOLD

Pleshchinsky, Shikalov, et al.
Exhibition Catalogue: PERVAYA VYSTAVKA GRAFICHESKOGO KOLLEKTIVA 'VSADNIK' ("First Exhibition of the Graphic Group 'Horseman'")
Kazan': [Vsadnik, 1920]

Photocopy of:

Participants: Maria Andreevskaya (b. 1896, KAKHUTEMAS), Vera Vil'koviskaya (b. 1890), Illarion Pleshchnskiy (b. 1892, KAKHUTEMAS), Nikolay Shikalov (b. 1895), Dmitry Fedorov (b. 1891).

Text in Russian. Illustrated with linocuts. 500 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00036

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Kandinsky, Chagall, Burliuk, Gritchenko, et al.
Exhibition Catalogue: VYSTAVKA ZHIVOPISI 1915 ("Exhibition of Painting 1915")
Moscow: "Artistic Salon", [1915]

Photocopy of:

Catalogue of a famous group exhibition organized by Konstantin Kandaurov.
Among the artists: Aleksandr Kuprin, Aleksey Grishchenko, Aristarkh Lentulov, David Burliuk, Georgy Yakulov, Ilya Mashkov, Lev Bruni, Marc Chagall, Martiros Saryan, Mikhail Larionov, Natalya Goncharova, Nathan Altman, Petr Konchalovsky, Pyotr Miturich, Robert Falk, Sofya Tolstaya, Valentina Khodasevich, Vladimir Burliuk, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00037

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Kandinsky, Exter, Verevkina, Javlensky, et al.) Foreword by V. Izdebsky
Exhibition Catalogue: SALON. KATALOG INTERNATSIONAL'NOY VYSTAVKI... ("Salon. Catalogue of the International Exhibition of Paintings, Sculpture, Engravings and Graphics")
St. Petersburg, [1910?]

Photocopy of:

Catalogue of the famous International exhibition of Avant-garde art organized by Vladimir Izdebskiy. With his foreword.
Among the artists: Albert Gleizes, Albert Marquet, Alcide Le-Beau, Alexandra Exter, Alexej Jawlensky, Alfred Kubin, Andre Rouveyre, Aristarkh Lentulov, Arkady Rylov, Camille Beltrand, Cecile Cellier, Charles Guerin, Charles Lacoste, David Burliuk, De-Kervilly, Edouard Vuillard, Felix Vallotton, Francis Jourdain, Gabriel Deluc, Georges Braque, Georges D'Espagnat, Georges Rouanet, Georges-Leon Dufrenoy, Georgy (Egor) Narbut, Giacomo Balla, Henri Doucet, Henri Hourtal, Henri Matisse, Henri Rousseau, Henri-Charles Manguin, Ilya Mashkov, Irma Bossi, Jean Metzinger, Jose Bermejo, Jules Flandrin, Le Fauconnier, Marianna Verevkina, Marie Laurencin, Maroussia, Maurice Denis, Maurice de-Vlaminck, Mikhael Larionov, Mikhail Matiushin, Natalya Goncharova, Odilon Redon, Othon Friesz, P. E. Vibert, Paul Signac, Petr Utkin, Pierre Bonnard, Pierre Girieud, Pierre Larpade, R. Hassenberg, Raiski, Ricardi, Vladimir Bekhteev, Vladimir Burliuk, Voos Van-Dongen, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also:
c00039
c00040
c00041


Item ID: c00038

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Kandinsky, Exter, Verevkina, Javlensky, et al.) Organizer V. Izdebsky
Exhibition Catalogue: SALON. KATALOG INTERNATSIONAL'NOY VYSTAVKI... ("Salon. Catalogue of the International Exhibition of Paintings, Sculpture, Engravings and Graphics")
[Petrograd, 1910]

Photocopy of:

Catalogue of the famous International exhibition of Avant-garde art organized by Vladimir Izdebskiy.
Among the artists: Albert Gleizes, Albert Marquet, Alcide Le-Beau, Alexandra Exter, Alexej Jawlensky, Alfred Kubin, Andre Rouveyre, Aristarkh Lentulov, Arkady Rylov, Camille Beltrand, Charles Guerin, Charles Lacoste, David Burliuk, De-Kervilly, Edouard Vuillard, Felix Vallotton, Francis Jourdain, Gabriel Deluc, Georges Braque, Georges D'Espagnat, Georges Rouanet, Georges-Leon Dufrenoy, Georgy (Egor) Narbut, Giacomo Balla, Henri Doucet, Henri Hourtal, Henri Matisse, Henri Rousseau, Henri-Charles Manguin, Ilya Mashkov, Irma Bossi, Jean Metzinger, Jose Bermejo, Jules Flandrin, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Le Fauconnier, Marianna Verevkina, Marie Laurencin, Maroussia, Maurice Denis, Maurice de-Vlaminck, Mikhael Larionov, Mikhail Matiushin, Natalya Goncharova, Odilon Redon, Othon Friesz, P. E. Vibert, Paul Signac, Pierre Bonnard, Pierre Girieud, Pierre Larpade, R. Hassenberg, Raiski, Ricardi, Vladimir Bekhteev, Vladimir Burliuk, Voos Van-Dongen, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also:
c00038
c00040
c00041


Item ID: c00039

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Kandinsky, Exter, Bakst, Javlensky, et al.) Organizer V. Izdebsky
Exhibition Catalogue: SALON. KATALOG INTERNATSIONAL'NOY VYSTAVKI... ("Salon. Catalogue of the International Exhibition of Paintings, Sculpture, Engraving and Drawings 1909-10")
[Kiev, 1910]

Photocopy of:

Catalogue of the famous International exhibition of Avant-garde art organized by Vladimir Izdebskiy.
Among the artists: Albert Gleizes, Albert Marquet, Alcide Le-Beau, Alexandra Exter, Alexej von Jawlensky, Alfred Kubin, Andre Rouveyre, Aristarkh Lentulov, Arkady Rylov, Boris Anisfel'd, Camille Beltrand, Charles Guerin, Charles Lacoste, De-Kervilly, Edouard Vuillard, Felix Vallotton, Francis Jourdain, Gabriel Deluc, Georges Braque, Georges D'Espagnat, Georges Rouanet, Georges-Leon Dufrenoy, Georgy (Egor) Narbut, Giacomo Balla, Henri Doucet, Henri Hourtal, Henri Matisse, Henri Rousseau, Henri-Charles Manguin, Ilya Mashkov, Irma Bossi, Ivan Bilibin, Ivan Fomin, Jean Metzinger, Jose Bermejo, Jules Flandrin, Le Fauconnier, Lev (Leon) Bakst, Marianna Verevkina, Marie Laurencin, Maroussia, Maurice Denis, Maurice de-Vlaminck, Mikhael Larionov, Mikhail Matiushin, Odilon Redon, Othon Friesz, P. E. Vibert, Paul Signac, Pierre Bonnard, Pierre Girieud, Pierre Larpade, R. Hassenberg, Raiski, Ricardi, Vladimir Bekhteev, Voos Van-Dongen, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also:
c00038
c00039
c00041


Item ID: c00040

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Kandinsky, Tatlin, Exter, Burliuk, et al.) Organizer V. Izdebsky
Exhibition Catalogue: 1910-11 SALON 2. MEZHDUNARODNAYA KHUDOZHESTVENNAYA VYSTAVKA ("1910-11 Salon 2. International Art Exhibition")
[Odessa, 1911]

Photocopy of:

Catalogue of the famous International exhibition of Avant-garde art organized by Vladimir Izdebskiy. With art essays and manifestos (Vladimir Izdebsky, Dr. A. Grinbaum, Wassily Kandinsky, Nikolay Kul'bin, Arnold Schoenberg, et al.); poetry (Leonid Grossman).
Among the artists: Alexandra Exter, Alexej Jawlensky, Aristarkh Lentulov, David Burliuk, Gabriele Munter, Georgy Yakulov, Marianna Verevkina, Mikhael Larionov, Mstislav Dobuzhinsky, Natalya Goncharova, Nikolay Kul'bin, Vladimir Matvey (Matveis, Markov), Vladimir Tatlin, Vladimir Burliuk, Vladimir Izdebski, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also:
c00038
c00039
c00040


Item ID: c00041

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Grigoriev, Mane-Katz, Bilibin, et al.
Exhibition Catalogue: MIR ISKUSSTVA. KATALOG VYSTAVKI ETIUDOV, ESKIZOV I RISUNKOV ("'World of Art' Sketches, Studies and Drawings")
Petrograd, 1916

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. (Graphics, theater, illustrations, embroidery).
Among the artists: Aleksandr Arnshtam, Aleksandra Shchekatikhina-Pototskaya, Boris Grigoriev, Boris Kustodiev, Dmitry Mitrokhin, Egor Narbut, Ignaty Nivinsky, Ivan Bilibin (Jean Bilibine), Kseniya Boguslavskaya, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Mane Katz, Mstislav Dobuzhinsky, Nikolay Kalmakov, Petr Konchalovsky, Sergei Chekhonin, Victor Zamirailo, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00042

SOLD

Malevich, Tatlin, Lissitzky, Exter, Kandinsky, et al.
Exhibition Catalogue: ERSTE RUSSISCHE KUNSTAUSTELLUNG ("First Russian Art Exhibition")
Berlin: Galerie Van Diemen, 1922

Photocopy of:

Catalogue of a famous exhibition on which were presented all major Russian Avant-garde artists. (Paintings, graphics, posters, porcelain, etc.)
Among the participants: Aleksandr Vesnin, Alexander Rodchenko, Alexander Rodchenko, Alexandra Exter, Boris Korolev, David Burliuk, Gustav Klutsis, Iosif Chaikov, Ivan Kliun, Ivan Puni, Kazimir Malevich, Lazar' (El) Lissitzky, Liubov' Popova, Marc Chagall, Nathan Altman, Naum Gabo, Nikolay Krymov, Nikolay Kul'bin, Olga Rozanova, Pavel Kuznetsov, Pavel Mansurov, Pavel Filonov, Sergey Svetlov, Varvara Stepanova, Vladimir Tatlin, Vladimir Lebedev, Wassily Kandinsky, Yury Annenkov, et al.

Text in German. Illustrated.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00043

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Adlivankin, Perutsky, et al.
Exhibition Catalogue: NOZh. 1-ya VYSTAVKA KARTIN ("1st Exhibition of NOZh")
Moscow, 1922

Photocopy of:

Catalogue of a exhibition of an Avant-garde artistic group NOZh ("New Society of Painters") with their Manifesto. (Most or all of participants were students of VHUTEMAS.)
Among the artists: Aleksandr Gluskin, Amshey Nyurenberg, et al. Samuil Adlivankin,

Text in Russian. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00044

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Gan, Stenberg, Red'ko, et al.
Exhibition Catalogue: 1-ya DISKUSSIONNAYA VYSTAVKA... ("1st Debatable Exhibition of Associations of Active Revolutionary Art")
Moscow, 1924

Photocopy of:

Catalogue of an important exhibition of Avant-garde artists and architects (mostly students of VHUTEMAS). Some of them later organized various groups and associations: the famous OST, Constructivist group, etc.
Among the artists: Stenberg Brothers, Aleksandr Tyshler, Aleksey Gan, Alexander Deineka, Andrey Goncharov, Chichagova Sisters, Georgy Miller, Iosif Chaikov, Kliment Redko, Konstantin Vyalov, Konstantin Medunetsky, Nikolay Prusakov, Sergey Luchishkin, Yury Pimenov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses. 600 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00045

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

1 2 3 4 5 6 Next Last
© Helix Art Center 2019 Site by bibliopolis terms | privacy policy | security | sitemap | accessibility