Russian Art and Books
home| services| about us| contact us
Quick SearchSort By: Item ID | Title | Author/Artist | Price Ascending | Price Descending
1 2 3 4 5 6 Next Last
Results for Copies
Malevich, Larionov, Exter, Tatlin, Grischenko, et al.)
'BUBNOVY VALET' ("[Artistic Society] 'Knave of Diamonds'"). Four Exhibition Catalogues
Moscow/St. Petersburg, 1913-1927

Photocopies of:
4 catalogues of group exhibitions.

Among the artists: Aleksandr Kuprin, Aleksey Grishchenko, Aleksei Morgunov, Alexandra Exter, Andre Derain, Antonina Sofronova (Safronova), Aristarkh Lentulov, Conrad Kirkert (Kickert), David Burliuk, Fiebig, Georges Braque, Henri Rousseau, Iean (Jean) Joveneau, Ilya Mashkov, Ivan Fedotov, Vladimir Burliuk, Kazimir Malevich, Le Fauconnier, Louis Schelfhout, Lyubov' Popova, Maurice de Vlaminck, Mikhail Larionov, Nadezhda Udal'tseva (Udal'tsova), Natalya Goncharova, Otakar Kubin, Pablo Picasso, Paul Signac, Petr Konchalovsky, Robert Falk, Sofia Tolstaya, Van Dongen, Vasily Rozhdestvensky, Vladimir Tatlin, et al.

Texts in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00231

Price: $200.00

Inquire about this item

Add to My List

Zemenkov, Barto, Taldykin, et al.)
'BYTIE'. VII VYSTAVKA ("[Artistic Society] 'Being'. 7th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Dmitry Murashev, Nikolay Razhin, Valery Kapterev, Nina Stenshinskaya, Rostislav Barto, Aleksandr Taldykin, Boris Zemenkov, Ivan Stenshinsky, et al.

Text in Russian. Stapled booklet. Illustrated. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00226

SOLD

Zemenkov, Barto, Taldykin, et al.)
'BYTIE'. VII VYSTAVKA ("[Artistic Society] 'Being'. 7th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Boris Zemenkov, Aleksandr Taldykin, Fedor Bogorodskii, Anatoly Lebedev-Shuisky, Georgy Ryazhsky, Nikolay Razhin, Ivan Stenshinsky, Mikhail Perutsky, Pavel Sokolov-Skalia, et al.

Text in Russian. Tall 8vo Stapled booklet. Artists' addresses. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00227

SOLD

Dobuzhinsky, Petrov-Vodkin, et al.)
'ZHAR-TSVET'. KATALOG VYSTAVKI KARTIN 1924 ("Artists of the 'Zhar-Tsvet Society'"). Exhibition Catalogue
Moscow, 1924

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Aleksei Sidorov, Alexander Samokhvalov, Avagim (Ovagim) Miganadzhian, Ilya Sokolov, Isaac Mendelevich, Konstantin Bogaevskiy, Konstantin Kandaurov, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Lev Chupiatov, Maksimilian Voloshin, Matvey Dobrov, Mstislav Dobuzhinskii, Nikolai Piskarev, Petr Utkin, Sergey Lobanov, Vadim Falileev, Yulia Obolenskaya, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00233

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Gur'ev, Roerich, Lanceray, et al.)
1915 GOD. KATALOG PATRIOTICHESKOI VYSTAVKI KARTIN "VOINA". On the cover: PATRIOTICHESKAIA VYSTAVKA KARTIN "VOINA" ("Patriotic Exhibition 'The War'"). Exhibition Catalogue
Petrograd, 1915

Photocopy of:

Group exhibition catalogue of Russian and foreign artists.

Cover by Ivan Guriev.

Among the artists: A Beggrov A Kivshenko, Cira, Evgeny Lansere, Ivan Vladimirov, Konstantin Makovsky, L Lagorio, Moisey Maymon, N. Sverchkov, Nikolai Samokish, Nikolay Rerikh, Nikolay Karazin, Petr Sokolov, V Timm, Vasily Vereshchagin, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Illustrated cover.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

Color illustrations (if any) to be supplied via email.


Item ID: c00239

SOLD

Chaikov, Petrov-Vodkin, Pavel Kuznetsov, et al.)
4 ISKUSSTVA [Painting, Graphics, Sculpture and Architecture of the Artistic Society '4 Arts']. Exhibition Catalogue
Moscow, 1929

Photocopy of:

Catalogue of group exhibition.

Among the artists: Aleksey Karev, Aleksey Kravchenko, Iosif Chaikov, Ivan Ermakov, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Lev Bruni, Martiros Sarian, Meer Akselrod, Mendel' Gorshman, Mikhail Tarkhanov, Nikolay Ulyanov, Pavel Kuznetsov, Petr Miturich, Sarra Shor, Valentin Yustitsky, Vera Mukhina, Victor Midler, Vladimir Bekhteev, Vladimir Favorsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses. 1000 copies only.

(Many participants of the exhibitions were students of VkHUTEMAS).

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00223

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Feshin, Aronson, Veshilov, et al.)
43 PEREDVIZHNAYA VYSTAVKA KARTIN ("Society of Itinerant Art Exhibition ['Itinerants']. 45th Exhibition"). Exhibition Catalogue
Petrograd, 1915

Photocopy of:

Group exhibition catalogue.
Painting - Sculpture - Graphics

Among the artists: Aleksey Kravchenko, Alexander Gerasimov, Ivan Pokhitonov, Konstantin Gorbatov, Konstantin Veshchilov, Naum Aronson, Nikolay Feshin, Nikolai Bogdanov-Belsky, Nikolay Kuznetsov, Pavel Radimov, Petr Staronosov, Pyotr Kelin, Sergei Maliutin, Stanislav Zhukovsky, Vasiliy Meshkov, Vasily Polenov, Vasilii Baksheev, Vitol'd Bialynitsky-Birulya, Vladimir Makovsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00242

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Feshin, Polenov, et al.)
45 PEREDVIZHNAYA VYSTAVKA KARTIN ("Society of Itinerant Art Exhibition ['Itinerants']. 45th Exhibition"). Exhibition Catalogue

Photocopy of:

Group exhibition catalogue.
Painting - Sculpture - Graphics

Among the artists: Alexander Murashko, Il'ia Repin, Konstantin Gorbatov, Konstantin Veshchilov, Nadezhda Bom-Grigor'eva, Nikolai Bogdanov-Belsky, Nikolay Feshin, Pavel Radimov, Pyotr Kelin, Sergei Maliutin, Vasilii Polenov, Vasiliy Meshkov, Vasily Baksheev, Vladimir Makovsky, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00245

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Shcherbakov, Kalmykov, Nedashkovskiy) Foreword by J. Nilsen Laurvik
A CATALOGUE OF AN EXHIBITION OF PAINTINGS BY IVAN KALMYKOFF AND SERGEI SCHERBAKOV NIKOLAI NEDASHKOVSKY. Exhibition Catalogue
San Francisco: Museum of Art, 1923

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition of works by emigre artists
Ivan Leonidovich Kalmykov (1866-1925, Moscow, Siberia, China)
and
Sergey Vasil'evich Scherbakoff & Nikolay Nedashkovski (Kharkov, Japan, Burliuk, USA).

Text in English. Stapled wraps.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00084

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Pakhomov) Anikieva, Vera
A. F. PAKHOMOV. First Edition
Leningrad: LOSSKh, 1935

Photocopy of:

A book about a well-known Russian and Soviet artist Aleksei Pakhomov.
Author: Vera Anikieva.
Series "Soviet Artists".

Text in Russian. 6-1/2" x 4-3/4" Softcover. 91, (2) pp. + 26 plates. 3300 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

Color illustrations (if any) to be supplied via email.


Item ID: c00159

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Arkhipov) Kogan, Petr, Victor Lobanov, et al.
ABRAM EFIMOVICH ARKHIPOV. First Edition
Moscow: GAKhN, 1927

Photocopy of:

A book about a well-known Russian and Soviet artist Abram Arkhipov. Text by Aleksandr Grigoriev-Mari, Pyotr Kogan, Victor Lobanov, et al. Portrtait by A. Grigor'ev-Mari. Photographs by Aleksey Temerin and V. Loboda.

Text in Russian. Small folio (11-3/4" x 8-3/4") Softcover. Many illustrations. Catalog of major works. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00156

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Yuon, Mashkov, et al.)
ACHR ("AKhR"). AUSTELLUNG KOLN. Exhibition Catalogue
Cologne, 1929

Photocopy of:

Assoziazia Chudojnikow Revoluzii - Assoziation der Revolutions Kunstler

Catalogue of a group exhibition.

Among the artists: Alexander Gerasimov, Boris Ioganson, Efim Cheptsov, Pavel Sokolov-Skalya, Amshei Niurenberg, Evgeny Katsman, Ilya Mashkov, Georgy Ryazhsky, Konstantin Yuon, Mitrofan Grekov, Pavel Radimov, Olga Yanovskaya, Serafima Riangina, Vasily Krainev, Yury Merkulov, et al.

Text in German. Softcover. Avant-garde cover (Constructivism). Many illustrations.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00095

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Tyshler) Kirsanov, Semion.
ALEKSANDR GRIGOR'EVICH TYSHLER. Exhibition Catalogue. Works for Shakespeare's Plays
Moscow: SKh, 1964

Photocopy of:

Catalogue of retrospective exhibition of a famous Russian Soviet artist Alexander Tishler.

Text in Russian. Stapled wraps. Illustrated. 600 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00104

SOLD

Samokhvalov) Strugatsky, Nathan
ALEKSANDR SAMOKHVALOV. First Edition
Leningrad-Moscow: OGIZ-IZOGIZ, 1933

Photocopy of:

A monograph about a well-known Russian Soviet artist Aleksandr Samokhvalov.
Author: Natan Strugatskiy.
Series "Masters of Modern Painting". Editor: Osip Beskin.

Text in Russian. Illustrated. 3300 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00175

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Tyshler) Syrkina, Flora
ALEKSANDR TYSHLER. Exhibition Catalogue. Painting and Graphics
Moscow: SKh, 1969

Photocopy of:

Catalogue of retrospective exhibition of a famous Russian Soviet artist Alexander Tishler.

Text in Russian. Stapled wraps. Illustrated. 2000 copies only.

Scarce.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00107

SOLD

Tyshler) Syrkina, Flora
ALEKSANDR TYSHLER. Exhibition Catalogue. Painting, Graphics, Sculpture
Moscow: SKh, 1974

Photocopy of:

Catalogue of retrospective exhibition of a famous Russian Soviet artist Alexander Tishler.
Author: Flora Syrkina.

Text in Russian. Stapled wraps. Illustrated. 600 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

Color illustrations (if any) to be supplied via email.


Item ID: c00105

SOLD

Tyshler) Syrkina, Flora. Foreword by D. Sarabyanov
ALEKSANDR TYSHLER. Exhibition Catalogue. Painting, Graphics, Sculpture, Theater
Moscow: SKh, 1983

Photocopy of:

Catalogue of retrospective exhibition of a famous Russian Soviet artist Alexander Tishler.
Author: Flora Syrkina.
Foreword by Dmitry Sarabianov.

Text in Russian. Large 4to (11" x 8-5/8") softcover. Profusely illustrated. 2000 copies only.

Scarce.

Click two times on the image to enlarge.

Color illustrations (if any) to be supplied via email.


Item ID: c00106

SOLD

Exter) Faucher, Paul (Foreword)
ALEXANDRA EXTER. THEATRE. Exhibition Catalogue
Praha (Prague): Musee des Arts et Metiers, 1937

Photocopy of:

Catalogue of the retrospective exhibition of a famous Russian, Ukrainian and French artist Aleksandra Ekster.

Text in French. 4-1/2" x 5-1/2" Stapled booklet. Illustrated.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00137

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Lebedev-Shuisky)
ANATOLY ADRIANOVICH LEBEDEV-SHUISKY. Catalogue
1935
In preparation
Lissitzky, Pougny, et al.)
AUSSTELLUNG NOVEMBER GRUPPE. MALEREI PLASTIK ARCHITEKTUR ("Exhibition of the Group 'November'. Painting, Sculpture, Architecture"). Exhibition Catalogue
Berlin: Archiv der Deutschen Kunst / K. Ullrich-Organisation, 1925

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the participants: Ivan Puni, El Lisitsky, et al.

Text in German. Tall 8vo (9-1/8" x 6-1/8") Stapled wraps. Avant-garde design and cover (Constructivism). Profusely illustrated.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00144

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Rybchenkov, Boris)
B. F. RYBCHENKOV. Catalogue
1940
In preparation
Gordin, V. L.]
BEOBI. GRAMMATIKA YAZYKA CHELOVECHESTVA "AO" ("The Grammar of the Language of the Mankind"). First Edition
Moscow: Chelovechestvo (Pananarchisty), [1918]

Photocopy of:

Text in Russian. 6" x 4-3/4" stapled. Illustrated with charts.
A book on a "cosmic" language seems to be invented by the author for international and cosmic communications. The language strongly connected with numbers. A kind of experiment probably close to zaum' by Khlebnikov, Kruchenykh, et al. A very unusual book. (The only reference found is the article by Sergej Kuznecov "Linguistica Cosmica".)

Extremely Rare. Not in MOMA, not in Getty, not in British Library.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00132

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Rybchenkov, Boris)
BORIS FEDOROVICH RYBCHENKOV. Catalogue
1934
In preparation
Favorsky, et al.
CATALOGUE OF AN EXHIBITION OF BOOKS PRINTED IN THE U.S.S.R....Exhibition Catalogue
London: [The First Edition Club, 1936]

Photocopy of:

Catalogue of the exhibition of books and original illustrations.

Among the artists: Vladimir Favorsky, Nikolay Piskarev, Mikhail Pikov, Aleksey Kravchenko, Petr Suvorov

Text in English. Stapled booklet. Illustrated.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00080

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Pimenov, Kozlova, Sen'kin) Khvoynik, Ignatiy
DETI V ISKUSSTVE ("Children in Art"). Exhibition Catalogue
Moscow: Glaviskusstvo, 1929

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Foreword by Ignaty Khvoinik.
Cover and illustrations by Yury Pimenov. Catalogue design by Klavdiya Kozlova. Exhibition design by Sergei Senkin.

Among the artists: Aleksandr Labas, Aleksei Pakhomov, Alexander Tyshler, Aristarkh Lentulov, Boichuk, Boris Korolev, David Shterenberg, Ekaterina Zernova, Gustav Klutsis, Martiros Saryan, Petr Konchalovsky, Sergei Luchishkin, Sergey Sen'kin, Valentina Kulagina, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Avant-garde design. Illustrated with drawings, photographs, photomontage. 5000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00069

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Telingater, Lissitzky, Rodchenko, et al.)
EINFUHRUNG IN DIE OKTJABR AUSSTELLUNG ("Introduction to the Exhibition of [the Group] 'October'")
Berlin, 1930

Photocopy of:

Text with checklist for the German exhibition of the Soviet Avant-garde group OKTIABR' ("October"). (Painters, graphic artists, photographers, architects, theater artists, etc.)
Among the participants: Aleksey Gan, Alexander Rodchenko, Boris Ignatovich, Dmitry Moor, El Lissitzky, Gustav Klutsis, Ivan Leonidov, Konstantin Chebotarev, Moisey Ginsburg, Sergey Sen'kin, Solomon Telingater, Valentina Kulagina, Varvara Stepanova, Vasily Ermilov, Vasily Elkin, Vesnin Brothers, et al.

Text in German. 7-12/4" x 4-1/2" pamphlet. Constructivist design, folded as published.

Very Rare. Not listed in reference sources.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00061

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Chaikov, Lissitzky, Tyshler, et al.)
EVREYSKAYA KHUDOZHESTVENNAYA VYSTAVKA ("Jewish Art Exhibition"). Catalogue
Kiev: Kultur-Liga, 1920

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition of Jewish sculpture, graphics and drawings.
Organizers: Issachar Ryback, Boris Aronson, et al.
Cover by Iosif Chaykov.
Among the artists: Alexander Tyshler, Isaac Rabichev, Lazar' (El) Lissitsky, Nisson Shifrin, et al.

Text in Ukrainian, Russian and Yiddish. Stapled brochure. Artists' addresses.

Reproduced in "Tradition and Revolution" (see pp. 54) and 222).

Extremely Rare. Not in MOMA. Not in Getty. Not in British Library. Not in NYPL.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00062

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Meyer, Hannes, et al.)
Exhibition Catalogue BAUHAUS DESSAU Wahrend der leitung unter Hannes Meyer 1928-1930
Moscow: VOKS-GMNZI, 1931

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.

Text in Russian. 6-3/4" x 5" Stapled wraps. Illustrated; illustrated cover. 1100 copies only.

Rare, especially in such condition.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00057

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Lissitzky, Al'tman, Gan, et al.)
Exhibition Catalogue INTERNATIONALE BUCHKUNST AUSSTELLUNG LEIPZIG 1927 ("International Exhibition of Book Art")
Leipzig, 1927

Photocopy of the Russian (only) section of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the Soviet artists: Aleksandr Bykhovsky, Aleksey Gan, Alexander Benois, Alexander Tyshler, Chichagova Sisters (Galina and Olga), David Shterenberg, El Lissitzky, Georgy Echeistov, Konstantin Vyalov, Maria Sinyakova, Natan Altman, Sergey Chekhonin, Vladimir Favorsky, Yury Annenkov, et al.

Text in German. Illustrated. Index.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00058

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Pasternak, Masiutin, Korovin, et al.
Exhibition Catalogue IX VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("9th Exhibition of the Union of Russian Artists")
St. Petersburg, 1912

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Arkady Rylov, Dmitry Stelletsky, Filipp Maliavin, Isaak Brodsky, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonid (Leon) Pasternak, Martiros Saryan, Nikolai Ulyanov, Nikolay Krymov, Sergei Konenkov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Masiutin (Wassili Masjutin), et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00024

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Manuil'sky, M. Z. & B. M. Nikiforov (Introduction)
Exhibition Catalogue KARRIKATURA NA SLUZHBE SOTSIALISTICHESKOGO STROITEL'STVA. ("Caricature at the Service of the Socialist Construction") [Karikatura] First Edition
Moscow: Pravda, 1932

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the participants: Kukryniksy, Aleksey Radakov, David Shterenberg, Dmitry Moor, Mechislav Dobrokovsky, Mikhail Cheremnykh, Victor Deni, Vladimir Kozlinsky, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Illustrated. 3000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00187

SOLD

Burliuk, Bubnova, Chaikov, Masiutin, et al.
Exhibition Catalogue KATALOG XXIV-oy VYSTAVKI KARTIN I SKUL'PTURY MTKh ("24th Exhibition of Moscow Fellowship of Artists")
Moscow, 1918

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Aleksandr Yakimchenko, Antonina Gumilina, David Burliuk, Dmitry Kardovsky, Ignaty Nivinsky, Iosif Chaikov, Nikolay Sinezubov, Nina Simonovich-Efimova, Pavel Kharybin, Stanislav Noakovsky, Varvara Bubnova, Vladimir Favorsky, Wassili Masjutin, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00032

SOLD

Chagall, Falk, Udal'tsova, et al.
Exhibition Catalogue MIR ISKUSSTVA ("World of Art")
Moscow, 1922

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Aleksandr Drevin, Aleksandr Osmerkin, Aristarkh Lentulov, Boris Korolev, Filipp Maliavin, Ilya Mashkov, Konstantin Korovin, Marc Chagall, Nadezhda Udal'tsova, Nikolay Krymov, Nikolay Sinezubov, Petr Konchalovsky, Robert Fal'k, Sergey Konenkov, Sergey Maliutin, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00004

SOLD

Grigoriev A. (Introduction)
Exhibition Catalogue PERVAYA KOZMODEMIANSKAYA VYSTAVKA ("First Kozmodemiansk Exhibition"). First Edition
Kozmodemiansk, 1920

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Aleksandr Gaush, Aleksandr Rodchenko, Aleksandra Platunova, Dmitry Mitrokhin, Georgy (Egor) Narbut, Georgy Lukomsky, Igor' Grabar', Ivan Pavlov, Konstantin Chebotarev, Mikhail Vrubel', Mikhail Men'kov, Nikolay Feshin, Pavel Radimov, Petr Dul'sky, Petr Petrovichev, Stanislav Zhukovsky, Vasily (Wassily) Kandinsky, Vasily Masiutin (Wassili Masjutin), Vasily Kandinsky, Vitol'd Bialynitsky-Birulya, Yuly Klever, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Glossary. Very small edition.

Extremely Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00190

SOLD

Lebedev, Kozlinsky, et al.) Chistiakova, A. V. (Compiler)
Exhibition Catalogue PETROGRADSKIE OKNA ROSTA ("Petrograd ROSTA Windows")
Leningrad: State Russian Museum, 1968

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Vladimir Lebedev, Lev Brodaty, Vladimir Kozlinskiy, Semen Pavlov, et al.

Text in Russian. 4to (11-3/8" x 8-1/2") Stapled wraps. Illustrated. 3000 copies only.

Scarce.

Click two times on the image to enlarge.

Color illustrations to be supplied via email.


Item ID: c00054

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Korovin, Ul'yanov, Pasternak, et al.
Exhibition Catalogue VIII VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("8th Exhibition of the Union of Russian Artists")
St. Petersburg, 1911

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Filipp Maliavin, Isaak Brodsky, Konstantin Yuon, Konstantin Bogaevsky, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Leonid (Leon) Pasternak, Martiros Saryan, Mikhail Leblan, Nikolai Ulyanov, Nikolay Krymov, Sergei Konenkov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Masiutin (Wassili Masjutin), Vasily Surikov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00005

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Narbut, Mitrokhin, et al.
Exhibition Catalogue VYSTAVKA RISUNKOV I ESTAMPOV 1912-1913 V ZALAKH IMPERATORSKOY AKADEMII KHUDOZHESTV ("Exhibition of Drawings and Engravings 1912-1913 in Halls of the Imperial Academy of Arts")
St. Petersburg , 1912

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. (Modern [Contemporary] part). Among the artists: Al'fons Zhaba, Dmitry Mitrokhin, Georgy (Egor) Narbut, Konstantin Gorbatov, Stanislav Noakovsky, Vadim Falileev, and many others.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00048

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Pavlinov) Arkin, David. Foreword by Dr. Alfred Kuhn
Exhibition Catalogue VYSTAVKA SOVREMENNOY GERMANSKOY ARKHITEKTURY ("Contemporary German Architecture"). Ausstellung Deutscher Zeitgenossischer Architektur
Moscow: VOKS-Vsekokhudozhnik, 1932 [Moskau Woks Wsekochudoschnik]

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Text by David Arkin.
Cover by Pavel Pavlinov.

Text in Russian with Foreword in German. Softcover. Many illustrations. 2000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00059

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Korovin, Vasnetsov, Yuon, et al.
Exhibition Catalogue XVI VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("16h Exhibition of the Union of Russian Artists")
Moscow, 1922

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Abram Arkhipov, Apollinary Vasnetsov, Filipp Maliavin, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Nikolay Krymov, Sergei Konenkov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Victor Vasnetsov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00025

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Korovin, Vasnetsov, Kravchenko, et al.
Exhibition Catalogue XVII VYSTAVKA SOYUZ RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("17h Exhibition of the Union of Russian Artists")
Moscow, 1923

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Among the artists: Aleksey Kravchenko, Anna Golubkina, Apollinary Vasnetsov, Filipp Maliavin, Ivan Efimov, Konstantin Yuon, Konstantin Korovin, Leonard Turzhansky, Mikhail Nesterov, Nikolai Ulyanov, Nikolay Krymov, Sergey Maliutin, Sergey Vinogradov, Stanislav Zhukovsky, Vasily Baksheev, Victor Vasnetsov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00026

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Zhegin, Pestel', et al.
Exhibition Catalogue: "PUT' ZHIVOPISI" ("2nd Exhibition of 'The Way of Painting'")
Moscow: 1930

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the artists: Tatyana Aleksandrova, Lev Zhegin, Vera Pestel, et al.

Text in Russian. 6" x 4-1/2" Stapled pamphlet. Profusely illustrated. Artists' addresses. 300 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00199

SOLD

Gan, Stenberg, Red'ko, et al.
Exhibition Catalogue: 1-ya DISKUSSIONNAYA VYSTAVKA... ("1st Debatable Exhibition of Associations of Active Revolutionary Art")
Moscow, 1924

Photocopy of:

Catalogue of an important exhibition of Avant-garde artists and architects (mostly students of VHUTEMAS). Some of them later organized various groups and associations: the famous OST, Constructivist group, etc.
Among the artists: Stenberg Brothers, Aleksandr Tyshler, Aleksey Gan, Alexander Deineka, Andrey Goncharov, Chichagova Sisters, Georgy Miller, Iosif Chaikov, Kliment Redko, Konstantin Vyalov, Konstantin Medunetsky, Nikolay Prusakov, Sergey Luchishkin, Yury Pimenov, et al.

Text in Russian. Artists' addresses. 600 copies only.

Very Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00045

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Rodchenko, Bubnova, Tarkhanov, et al.
Exhibition Catalogue: 11 GOSUDARSTVENNAYA VYSTAVKA. KATALOG RABOT SOYUZA DEYATELEY PRIKLADNOGO ISKUSSTVA... ("11th State Exhibition. Union of Applied Art and Artistic Industry")
Moscow, 1919

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition.
Among the participants: Aleksandr Rodchenko, Nikolay Piskarev, Ivan Pavlov, Liudmila Mayakovskaya, Matvey Dobrov, Mikhail Tarkhanov, Mikhail Libakov, Nikolai Bartram, Nikolay Chernyshev, Varvara Bubnova, Vasily Vatagin, et al.

Text in Russian. Stapled.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00194

SOLD

Lavinsky, Pimenov, Moor, Chaikov, et al.
Exhibition Catalogue: 15 LET RKKA ("15 Years of the Red Army")
Moscow: Vsekokhudozhnik, 1933

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Painting, graphics, sculpture, textile, decorative art, Palekh, Mstera.
Among the artists: Aleksandr Deineka, Aleksandr Kuprin, Aleksandr Samokhvalov, Andrey Goncharov, Anton Lavinskiy, Bela Uitz, Boris Ioganson, David Shterenberg, Dmitry Moor, Elena Melnikova, Fedor Bogorodsky, Ilya Mashkov, Iosif Chaikov, Isaac Rabinovich, Konstantin Vialov, Konstantin Yuon, Kuz'ma Petrov-Vodkin, Martiros Saryan, Nikolay Denisovsky, Nikolay Kupreyanov, Pavel Sokolov-Skalya, Solomon Yudovin, Valentin Kurdov, Yury Pimenov, et al.

Text in Russian. Thick softcover. Many illustrations. Artists' biographies and portraits. 4000 copies only.
Hundreds of artists participated.

An important reference source.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00202

SOLD

Kandinsky, Tatlin, Exter, Burliuk, et al.) Organizer V. Izdebsky
Exhibition Catalogue: 1910-11 SALON 2. MEZHDUNARODNAYA KHUDOZHESTVENNAYA VYSTAVKA ("1910-11 Salon 2. International Art Exhibition")
[Odessa, 1911]

Photocopy of:

Catalogue of the famous International exhibition of Avant-garde art organized by Vladimir Izdebskiy. With art essays and manifestos (Vladimir Izdebsky, Dr. A. Grinbaum, Wassily Kandinsky, Nikolay Kul'bin, Arnold Schoenberg, et al.); poetry (Leonid Grossman).
Among the artists: Alexandra Exter, Alexej Jawlensky, Aristarkh Lentulov, David Burliuk, Gabriele Munter, Georgy Yakulov, Marianna Verevkina, Mikhael Larionov, Mstislav Dobuzhinsky, Natalya Goncharova, Nikolay Kul'bin, Vladimir Matvey (Matveis, Markov), Vladimir Tatlin, Vladimir Burliuk, Vladimir Izdebski, Wassily Kandinsky, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.

See also:
c00038
c00039
c00040


Item ID: c00041

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Tyshler, Telingater) Syrkina, Flora
Exhibition Catalogue: ALEKSANDR TYSHLER. Painting, Sculpture, Graphics, Theater Works
Moscow: SKh, 1966

Photocopy of:

Catalogue of retrospective exhibition of a famous Russian Soviet artist Alexander Tishler. Author: Flora Syrkina. Design by Solomon Telingater.

Text in Russian. Stapled wraps with DJ. Illustrated. 3000 copies only.

Scarce.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00090

SOLD

Burliuk, Al'tman, Kul'bin, et al.) Dobychina, Nadezhda (Organizer)
Exhibition Catalogue: AUKTSION KHUDOZHESTVENNYKH PROIZVEDENIY... ("Auction of Art Works")
Petrograd, 1915

Typescript:

Catalogue of an auction of artworks for the benefit of the hospital of art public figures organized by the famous Artistic Bureau of Nadezhda Dobychina.

Among the artists: Aleksandr Arnshtam, Aleksandr Yakovlev, Alexander Benois, Anna Ostroumova-Lebedeva, Boris Grigoriev, Boris Anisfeld, David Burliuk, Dmitry Mitrokhin, Egor Narbut, Ilya Gintsburg, Ivan Fomin, Konstantin Dydyshko, M Sherling, Miron Sherling, Mstislav Dobuzhinsky, Nathan Altman, Naum Aronson, Nikolay Kulbin, Nikolai Kalmakov, Nikolay Rerikh (Nicolas Roerich), Sergey Sudeikin, Valentina Khodasevich, Zinaida Serebriakova, et al.

Text in Russian.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00017

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Stepanova, Markina, et al.) Fyodorov-Davydov, et al.
Exhibition Catalogue: BYTOVOY SOVETSKIY TEKSTIL' ("Everyday Life [Social] Soviet Textile")
Moscow: Glaviskusstvo, 1928

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition. Articles by Aleksey Fyodorov-Davydov, et al. Participated various artists including students of VHUTEMAS-VKHUTEIN.
Among the participants: Varvara Stepanova, Fedor Antonov, Liubov' Silich, Liudmila Mayakovskaya, Liya Raitser, Zinaida Markina, et al.

Text in Russian. Softcover. 88 pp. 1000 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00110

Price: $50.00

Inquire about this item

Add to My List

Labas, Voloshin, et al.
Exhibition Catalogue: CHETVERTAYA VYSTAVKA KARTIN SOVREMENNYKH RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("4th Exhibition of Contemporary [Modern] Russian Artists")
Feodosiya: State Aivazovsky Gallery, 1928

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition (groups "OST", "Zhar-Tsvet", "OMKh", etc.). Among the artists: Aleksandr Labas, Alexander Kuprin, Andrey Goncharov, Georgy Vereisky, Ignaty Nivinsky, Konstantin Bogaevsky, Maksimilian Voloshin, Nikolay Denisovsky, Nisson Shifrin, Sergey Luchishkin, Vladimir Liushin, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Artists' addresses. 500 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00181

SOLD

Labas, Voloshin, et al.
Exhibition Catalogue: CHETVERTAYA VYSTAVKA KARTIN SOVREMENNYKH RUSSKIKH KHUDOZHNIKOV ("4th Exhibition of Contemporary [Modern] Russian Artists")
Feodosiya: State Aivazovsky Gallery, 1928

Photocopy of:

Catalogue of a group exhibition (groups "OST", "Zhar-Tsvet", "OMKh", etc.). Among the artists: Aleksandr Labas, Alexander Kuprin, Andrey Goncharov, Georgy Vereisky, Ignaty Nivinsky, Konstantin Bogaevsky, Maksimilian Voloshin, Nikolay Denisovsky, Nisson Shifrin, Sergey Luchishkin, Vladimir Liushin, et al.

Text in Russian. Stapled wraps. Artists' addresses. 500 copies only.

Rare.

Click two times on the image to enlarge.


Item ID: c00249

SOLD

1 2 3 4 5 6 Next Last
© Helix Art Center 2019 Site by bibliopolis terms | privacy policy | security | sitemap | accessibility